4/5 - 4 Bình chọn - 6010 Xem
 • GIC 10 Building

  GIC 10 Building

  Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 40, 60, 120,... m2

 • AN TRUNG BUILDING

  AN TRUNG BUILDING

  Võ Văn Tần, Quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 70, 90,... m2

 • MELODY TOWER

  MELODY TOWER

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 30, 50 ,... m2

 • VVT 5 BUILDING

  VVT 5 BUILDING

  Võ Văn Tần, Quận 3

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 30, 50 ,... m2

 • NICE BUILDING

  NICE BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 70, 150, 300 m2

 • Việt Nam Control

  Việt Nam Control

  Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • GIA BẢO BUILDING

  GIA BẢO BUILDING

  Võ Văn Tần, Quận 3

  Giá thuê từ: $10 /m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • MAY PLAZA

  MAY PLAZA

  Võ Văn Tần, Quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 60, 70, 150 m2

 • HƯNG BÌNH TOWER

  HƯNG BÌNH TOWER

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 100, 150,... m2

 • GIC 3 BUILDING

  GIC 3 BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $9.5/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • SACOM BUILDING

  SACOM BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 100, 150, 250 m2

New Office