• ITD BUILDING

    ITD BUILDING

    Sáng Tạo,

    Giá thuê từ: $7/m2

    Diện tích: 140, 200,... m2

New Office