5/5 - 1 Bình chọn - 927 Xem
 • HẠNH PHÚC OFFICE

  HẠNH PHÚC OFFICE

  Nguyễn Trường Tộ, quận 4

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 20, 45, 80 m2

 • REE TOWER

  REE TOWER

  Đoàn Văn Bơ, Quận 4

  Giá thuê từ: $17/m2

  Diện tích: 110, 239, 352,... m2

 • ĐINH LỄ BUILDING

  ĐINH LỄ BUILDING

  Đinh Lễ, Quận 4

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 50, 90, 120,... m2

 • LỘC THIÊN ÂN BUILDING

  LỘC THIÊN ÂN BUILDING

  Lê Quốc Hưng, Quận 4

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • NAM PHƯƠNG BUILDING

  NAM PHƯƠNG BUILDING

  Hoàng Diệu, Quận 4

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • COTEC BUILDING

  COTEC BUILDING

  Nguyễn Trường Tộ, quận 4

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 60, 80, 100,... m2

 • HCMPC BUILDING

  HCMPC BUILDING

  Lê Quốc Hưng, Quận 4

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 90, 120,... m2

 • HẢI PHƯƠNG BUILDING

  HẢI PHƯƠNG BUILDING

  Lê Quốc Hưng, Quận 4

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 35, 70, 100 m2

New Office