5/5 - 1 Bình chọn - 952 Xem
 • 194 GOLDEN BUILDING

  194 GOLDEN BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 60, 80, 124,... m2

 • PEARL PLAZA

  PEARL PLAZA

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 89, 176, 193,... m2

 • ĐẠI PHÚC TOWER

  ĐẠI PHÚC TOWER

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 100, 200, 250 m2

 • ĐÔNG TÂY BUILDING

  ĐÔNG TÂY BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • GIC BUILDING

  GIC BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 100 m2

 • ECO BUILDING

  ECO BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 50, 80 m2

 • DBP BUILDING

  DBP BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • NEW PORT BUILDING

  NEW PORT BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30 , 50,... m2

 • MELODY TOWER

  MELODY TOWER

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 30, 50 ,... m2

 • NICE BUILDING

  NICE BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 70, 150, 300 m2

 • SGCL BUILDING

  SGCL BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • HƯNG BÌNH TOWER

  HƯNG BÌNH TOWER

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 100, 150,... m2

 • GIC 3 BUILDING

  GIC 3 BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $9.5/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • SACOM BUILDING

  SACOM BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 100, 150, 250 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office