5/5 - 1 Bình chọn - 431 Xem
  • 194 GOLDEN BUILDING

    194 GOLDEN BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $16/m2

    Diện tích: 60, 80, 124,... m2

  • PEARL PLAZA

    PEARL PLAZA

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $18/m2

    Diện tích: 89, 176, 193,... m2

  • ĐẠI PHÚC TOWER

    ĐẠI PHÚC TOWER

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $11/m2

    Diện tích: 100, 200, 250 m2

  • ĐÔNG TÂY BUILDING

    ĐÔNG TÂY BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $10/m2

    Diện tích: 30, 50, 70,... m2

  • GIC BUILDING

    GIC BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $10/m2

    Diện tích: 30, 50, 100 m2

  • ECO BUILDING

    ECO BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $9/m2

    Diện tích: 30, 50, 80 m2

  • DBP BUILDING

    DBP BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $8/m2

    Diện tích: 30, 50, 70,... m2

  • NEW PORT BUILDING

    NEW PORT BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $8/m2

    Diện tích: 30 , 50,... m2

  • MELODY TOWER

    MELODY TOWER

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $13/m2

    Diện tích: 30, 50 ,... m2

  • NICE BUILDING

    NICE BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $15/m2

    Diện tích: 70, 150, 300 m2

  • SGCL BUILDING

    SGCL BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $9/m2

    Diện tích: 30, 50, 80,... m2

  • HƯNG BÌNH TOWER

    HƯNG BÌNH TOWER

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $14/m2

    Diện tích: 50, 100, 150,... m2

  • GIC 3 BUILDING

    GIC 3 BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $9.5/m2

    Diện tích: 30, 50, 70,... m2

  • SACOM BUILDING

    SACOM BUILDING

    Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

    Giá thuê từ: $11/m2

    Diện tích: 100, 150, 250 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office