5/5 - 1 Bình chọn - 825 Xem
 • CHARM SUITE BUILDING

  CHARM SUITE BUILDING

  Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 100,... m2

 • EBM BUILDING

  EBM BUILDING

  Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • NGE BUILDING

  NGE BUILDING

  Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • V BUILDING

  V BUILDING

  Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • QUANG MINH BUILDING

  QUANG MINH BUILDING

  Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office