• Nam Anh Building

    Nam Anh Building

    Đường Số 41, Quận 2

    Giá thuê từ: $5/m2

    Diện tích: 55, 120, 200,... m2

New Office