• Phụ Nữ Building

    Phụ Nữ Building

    Nguyễn Đăng Giai, Quận 2

    Giá thuê từ: $12/m2

    Diện tích: 55, 120, 300,... m2

New Office