5/5 - 1 Bình chọn - 800 Xem
 • Ariang Building

  Ariang Building

  Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $10.5/m2

  Diện tích: 50, 100, 150,... m2

 • HỢP ANH BUILDING

  HỢP ANH BUILDING

  Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • KENT BUILDING

  KENT BUILDING

  Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $ 13/m2

  Diện tích: 50, 60, 80,... m2

 • ĐÔNG Á BUILDING

  ĐÔNG Á BUILDING

  Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • Nam Sông Tiền Tower

  Nam Sông Tiền Tower

  Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 160, 210 m2

 • TÔN VĂN BUILDING

  TÔN VĂN BUILDING

  Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 80, 130 m2

 • H&H BUILDING

  H&H BUILDING

  Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • Centre Point Tower

  Centre Point Tower

  Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $22/m2

  Diện tích: 90, 130,... m2

 • SFC BUILDING

  SFC BUILDING

  Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • HOÀNG VĂN THỤ BUILDING

  HOÀNG VĂN THỤ BUILDING

  Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 100,... m2

 • Vietsky Office Building

  Vietsky Office Building

  Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $ 9/m2

  Diện tích: 30, 50,... m2

 • HVT3 BUILDING

  HVT3 BUILDING

  Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 50, 70, 100 m2

 • Vissai SG Tower 

  Vissai SG Tower 

  Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $19/m2

  Diện tích: 50, 100, 200,... m2

 • Quốc Hưng Building

  Quốc Hưng Building

  Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 30, 50,... m2

New Office