5/5 - 1 Bình chọn - 951 Xem
 • MINH LONG TOWER

  MINH LONG TOWER

  Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 100, 150, 220,... m2

 • RUBY BUILDING

  RUBY BUILDING

  Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 30, 80, 130 m2

 • THẢO NGUYÊN BUILDING

  THẢO NGUYÊN BUILDING

  Bà Huyện Thanh Quang, quận 3

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 50, 90, 120m m2

 • BHTQ BUILDING

  BHTQ BUILDING

  Bà Huyện Thanh Quan, quận 3

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 80 m2

 • POSCO BUILDING

  POSCO BUILDING

  Bà Huyện Thanh Quan, quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 30, 50, 100,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office