5/5 - 1 Bình chọn - 928 Xem
 • JABES BUILDING

  JABES BUILDING

  Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 60, 110, 230 m2

 • CHÍP SÁNG BUILDING

  CHÍP SÁNG BUILDING

  Điện Biên Phủ, Quận 3

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 20, 50, 70,... m2

 • SOCON BUILDING

  SOCON BUILDING

  Trần Quốc Thảo, Quận 3

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 120, 200m m2

 • SAIGON SOFTWARE PARK BUILDING

  SAIGON SOFTWARE PARK BUILDING

  Trương Định, quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 20, 30, ... m2

 • VCCI BUILDING

  VCCI BUILDING

  Võ Thị Sáu, Quận 3

  Giá thuê từ: $13.5/m2

  Diện tích: 35, 60, 107,... m2

 • BẢO MINH TOWER

  BẢO MINH TOWER

  Nam Kỳ Khởi Nghía, Quận 3

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 60, 120, 200 m2

 • AN PHÚ BUILDING

  AN PHÚ BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 90, 130, 178,... m2

 • VINAFOR SAIGON BUILDING

  VINAFOR SAIGON BUILDING

  Trương Định, quận 3

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 30, 50, 100,... m2

 • NP BUILDING

  NP BUILDING

  Võ Thị Sáu, Quận 3

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 35, 50, 70,... m2

 • Paxsky Building NKKN

  Paxsky Building NKKN

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 50, 60, 80,... m2

 • DC TOWER

  DC TOWER

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • VTS 3 BUILDING

  VTS 3 BUILDING

  Võ Thị Sáu,

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50 m2

 • ANH ĐĂNG BUILDING

  ANH ĐĂNG BUILDING

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 20, 50, 60,... m2

 • IDD BUILDING

  IDD BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • MERCURY BUILDING

  MERCURY BUILDING

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 20 , 40,... m2

 • LCT 2 BUILDING

  LCT 2 BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 20, 100 m2

 • ME CORP BUILDING

  ME CORP BUILDING

  Lý Chính Thắng, quận 3

  Giá thuê từ: $10 /m2

  Diện tích: 100, 150, 200,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office