5/5 - 1 Bình chọn - 1162 Xem
 • AN PHÚ BUILDING

  AN PHÚ BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 90, 130, 178,... m2

 • DC TOWER

  DC TOWER

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • IDD BUILDING

  IDD BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • LCT 2 BUILDING

  LCT 2 BUILDING

  Lý Chính Thắng, Quận 3

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 20, 100 m2

 • ME CORP BUILDING

  ME CORP BUILDING

  Lý Chính Thắng, quận 3

  Giá thuê từ: $10 /m2

  Diện tích: 100, 150, 200,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office