5/5 - 1 Bình chọn - 606 Xem
 • BLUESKY TOWER

  BLUESKY TOWER

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 80, 110, 160,... m2

 • BẠCH ĐẰNG BUILDING

  BẠCH ĐẰNG BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • ĐẠI DŨNG BUILDING

  ĐẠI DŨNG BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • ILD BUILDING

  ILD BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50,... m2

 • KICOTRANS 3 BUILDING

  KICOTRANS 3 BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 100, 150,... m2

 • THIÊN PHÚC BUILDING

  THIÊN PHÚC BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office