5/5 - 1 Bình chọn - 484 Xem
 • TVD BUILDING

  TVD BUILDING

  Trần Văn Dư, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50,... m2

 • DOMI BUILDING

  DOMI BUILDING

  Thân Nhân Trung, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7.5/m2

  Diện tích: 40, 70, 90,... m2

 • TOÀN CẦU OFFICE

  TOÀN CẦU OFFICE

  Nguyễn Hiến Lê, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 40, 70, 90 m2

 • HOSCO BUILDING

  HOSCO BUILDING

  Lê Văn Huân, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • LONG MÃ BUILDING

  LONG MÃ BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 40, 70, 90,... m2

 • ETOWN TOWER

  ETOWN TOWER

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 75, 164, 227,... m2

 • MEKONG TOWER

  MEKONG TOWER

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 45, 120, 150,... m2

 • TRƯỜNG SƠN BUILDING

  TRƯỜNG SƠN BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 80, 120... m2

 • TẤT MINH BUILDING

  TẤT MINH BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 40, 80... m2

 • ĐẠI NGUYỄN BUILDING

  ĐẠI NGUYỄN BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 40, 50, 70,... m2

 • PERFETTO BUILDING

  PERFETTO BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8.5/m2

  Diện tích: 55, 100,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office