5/5 - 1 Bình chọn - 510 Xem
 • X BUILDING

  X BUILDING

  Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 80, 100, 150... m2

 • CNC BUILDING

  CNC BUILDING

  Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30 , 50,... m2

 • GT BUILDING

  GT BUILDING

  Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 70, 100 m2

 • METECHO BUILDING

  METECHO BUILDING

  A4, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 100 m2

 • PBS BUILDING

  PBS BUILDING

  D52, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • METIS BUILDING

  METIS BUILDING

  Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 80 m2

 • ATHENA BUILDING

  ATHENA BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9.5/m2

  Diện tích: 42, 72, 150,... m2

 • BLUE BERRY BUILDING

  BLUE BERRY BUILDING

  D52, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • HOÀI ĐỨC BUILDING

  HOÀI ĐỨC BUILDING

  Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 30, 50, 80 m2

 • PICO PLAZA

  PICO PLAZA

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 100, 150, 200,... m2

 • NAM HẢI BUILDING

  NAM HẢI BUILDING

  Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 30, 50, 80 m2

 • SCETPA BUILDING

  SCETPA BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 28, 50, 125,... m2

 • NAM HẢI BUILDING

  NAM HẢI BUILDING

  Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 80, 135 m2

 • HỒNG TÂM BUILDING

  HỒNG TÂM BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING

  XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING

  Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 20, 40, 80,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office