5/5 - 1 Bình chọn - 577 Xem
 • TÍN THƯƠNG BUILDING

  TÍN THƯƠNG BUILDING

  Lam Sơn, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 100, 200 m2

 • LOTUS BUILDING

  LOTUS BUILDING

  Cửu Long, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 70, 150 m2

 • SÔNG THƯƠNG BUILDING

  SÔNG THƯƠNG BUILDING

  Sông Thương, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 100, 200 m2

 • HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING

  HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING

  Hồng Hà, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 95, 169, 187,... m2

 • FOSUP BUILDING

  FOSUP BUILDING

  Huỳnh Lan Khanh, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 200, 300, 500,... m2

 • YÊN THẾ BUILDING

  YÊN THẾ BUILDING

  Yên Thế, Quận Tân Bình.

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 100, 200, 350 m2

 • HỒNG HÀ BUILDING

  HỒNG HÀ BUILDING

  Hồng Hà, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • IDD 2 BUILDING

  IDD 2 BUILDING

  Đống Đa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 50, 100,... m2

 • WASECO BUILDING

  WASECO BUILDING

  Phổ Quang, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 50, 100, 200,... m2

 • BLUESKY TOWER

  BLUESKY TOWER

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 80, 110, 160,... m2

 • TÂY NAM BUILDING

  TÂY NAM BUILDING

  Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 150, 200, 300,... m2

 • C.T OFFICE BUILDING

  C.T OFFICE BUILDING

  Yên Thế, Quận Tân Bình.

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 50, 100,... m2

 • KICOTRANS 2 BUILDING

  KICOTRANS 2 BUILDING

  Đống Đa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 50, 100, 200,... m2

 • SOVILACO BUILDING

  SOVILACO BUILDING

  Phổ Quang, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 100, 200, 300 m2

 • TPA BUILDING

  TPA BUILDING

  Trường Sơn, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 50, 100, 150,... m2

 • BẠCH ĐẰNG BUILDING

  BẠCH ĐẰNG BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • TTC Building

  TTC Building

  Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 150, 200, 300,... m2

 • LTA BUILDING

  LTA BUILDING

  Đống Đa, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 60, 100,... m2

 • HOÀNG TRIỀU BUILDING

  HOÀNG TRIỀU BUILDING

  Phổ Quang, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 80, 185 m2

 • TOÀN THẮNG BUILDING

  TOÀN THẮNG BUILDING

  Trường Sơn, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $14.5/m2

  Diện tích: 80, 150, 200,... m2

 • ĐẠI DŨNG BUILDING

  ĐẠI DŨNG BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • PHỔ QUANG BUILDING

  PHỔ QUANG BUILDING

  Phổ Quang, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 80, 150 m2

 • CT PLAZA

  CT PLAZA

  Trường Sơn, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 110, 160, 175,... m2

 • ILD BUILDING

  ILD BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50,... m2

 • KICOTRANS 3 BUILDING

  KICOTRANS 3 BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 100, 150,... m2

 • THIÊN PHÚC BUILDING

  THIÊN PHÚC BUILDING

  Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  Giá thuê từ: $6/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office