• Vimedimex Building

  Vimedimex Building

  Cống Quỳnh, Quận 1

  Giá thuê từ: $ 15/m2

  Diện tích: 75, 105, 145,... m2

 • Jabes 1 Building

  Jabes 1 Building

  Cống Quỳnh, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 30, 45, 60,... m2

 • WMC Building

  WMC Building

  Cống Quỳnh, Quận 1

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 75, 100,... m2

 • SCB Building

  SCB Building

  Cống Quỳnh, Quận 1

  Giá thuê từ: $16/m2

  Diện tích: 75, 105, 145,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office