• VITAL BUILDING

    VITAL BUILDING

    Đặng Tất, Quận 1

    Giá thuê từ: $12/m2

    Diện tích: 30, 50, 70,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office