5/5 - 1 Bình chọn - 637 Xem
 • Saigon Trade Center

  Saigon Trade Center

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $22/m2

  Diện tích: 60, 100, 233,... m2

 • Le Meridien Saigon

  Le Meridien Saigon

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $29/m2

  Diện tích: 116, 300,... m2

 • Saigon Riverside Office Center

  Saigon Riverside Office Center

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $21/m2

  Diện tích: 200, 250,... m2

 • LIM 1 Tower

  LIM 1 Tower

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $30/m2

  Diện tích: 100, 200, 500,... m2

 • VFC Building

  VFC Building

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $19/m2

  Diện tích: 70, 150 m2

 • Landmark Building

  Landmark Building

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $22/m2

  Diện tích: 100, 300, 500 m2

 • Green Power

  Green Power

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $33/m2

  Diện tích: 100, 300, 500,... m2

 • Blue Star Building

  Blue Star Building

  Tôn Đức Thắng, Quận 1

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 80 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office