• The Metropolitan

    The Metropolitan

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $32/m2

    Diện tích: 150, 200, 500,... m2

  • Bảo Việt Tower

    Bảo Việt Tower

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $27/m2

    Diện tích: 40, 80, 100,... m2

  • Việt Thuận Thành Building

    Việt Thuận Thành Building

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $19/m2

    Diện tích: 100, 150, 300 m2

  • Satra Building

    Satra Building

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $21/m2

    Diện tích: 50, 70, 100,... m2

  • Sea Prodex Building

    Sea Prodex Building

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $12/m2

    Diện tích: 22, 25, 50,... m2

  • Fimexco Building

    Fimexco Building

    Đồng Khởi, Quận 1

    Giá thuê từ: $15/m2

    Diện tích: 20, 40, 50 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office