• The Metropolitan

  The Metropolitan

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $32/m2

  Diện tích: 150, 200, 500,... m2

 • Bảo Việt Tower

  Bảo Việt Tower

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $27/m2

  Diện tích: 40, 80, 100,... m2

 • Việt Thuận Thành Building

  Việt Thuận Thành Building

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $19/m2

  Diện tích: 100, 150, 300 m2

 • Satra Building

  Satra Building

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $21/m2

  Diện tích: 50, 70, 100,... m2

 • Sea Prodex Building

  Sea Prodex Building

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 22, 25, 50,... m2

 • Fimexco Building

  Fimexco Building

  Đồng Khởi, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 20, 40, 50 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office