• AB Tower

  AB Tower

  Lê Lai, Quận 1

  Giá thuê từ: $35/m2

  Diện tích: 100, 150, 210,... m2

 • Lucky Star Building

  Lucky Star Building

  Lê Lai, Quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 75 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office