• C.T PLAZA

    C.T PLAZA

    Võ Văn Kiêt, Quận 1

    Giá thuê từ: $25/m2

    Diện tích: 100, 280 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office