• Packsimex Building

    Packsimex Building

    Đông Du, Quận 1

    Giá thuê từ: $11/m2

    Diện tích: 40, 48,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office