5/5 - 1 Bình chọn - 618 Xem
 • HMC Tower

  HMC Tower

  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  Giá thuê từ: $17/m2

  Diện tích: 50, 80,... m2

 • Pilot Building

  Pilot Building

  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  Giá thuê từ: $19/m2

  Diện tích: 50, 80, 150 m2

 • Saigon Finance Center

  Saigon Finance Center

  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 50, 170,... m2

 • Cmard Building

  Cmard Building

  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 50, 80, 150 m2

 • Gic Building

  Gic Building

  Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 50, 70, 150,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office