• Kumho Asiana Plaza

  Kumho Asiana Plaza

  Lê Duẩn, Quận 1

  Giá thuê từ: $34/m2

  Diện tích: 100, 300, 500,... m2

 • Saigon Tower

  Saigon Tower

  Lê Duẩn, Quận 1

  Giá thuê từ: $32/m2

  Diện tích: 80, 86,... m2

 • Central Plaza

  Central Plaza

  Lê Duẩn, Quận 1

  Giá thuê từ: $26/m2

  Diện tích: 80, 110,... m2

 • Petrovietnam Tower

  Petrovietnam Tower

  Lê Duẫn, Quận 1

  Giá thuê từ: $27/m2

  Diện tích: 85, 200, 350,... m2

 • Diamond Plaza

  Diamond Plaza

  Lê Duẩn, Quận 1

  Giá thuê từ: $34/m2

  Diện tích: 80,... m2

 • Ngôi Nhà Đức

  Ngôi Nhà Đức

  Lê Duẩn, Quận 1

  Giá thuê từ: $39/m2

  Diện tích: 200, 500,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office