5/5 - 1 Bình chọn - 561 Xem
 • Nam Kỳ Khởi Nghĩa Building

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa Building

  Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1

  Giá thuê từ: $14/m2

  Diện tích: 50, 100 m2

 • Perfect Building

  Perfect Building

  Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 60, 80, 100,... m2

 • Rosana Building

  Rosana Building

  Ký Con, Quận 1

  Giá thuê từ: $ 20/m2

  Diện tích: 50, 90 m2

 • CALMETTE BUILDING

  CALMETTE BUILDING

  Calmette, quận 1

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 50, 110 m2

 • NTB 2 BUILDING

  NTB 2 BUILDING

  Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • P&T BUILDING

  P&T BUILDING

  Phó Đức Chính, Quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 40, 55, 70,... m2

 • THANH NIÊN BUILDING

  THANH NIÊN BUILDING

  Pasteur, Quận 1

  Giá thuê từ: $ 13/m2

  Diện tích: 100, 150, 219 m2

 • C.T PLAZA

  C.T PLAZA

  Võ Văn Kiêt, Quận 1

  Giá thuê từ: $25/m2

  Diện tích: 100, 280 m2

 • 168NCT Building

  168NCT Building

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1.

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 80 m2

 • Ký Con Building

  Ký Con Building

  Ký Con, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 70 m2

 • Beta Building

  Beta Building

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

  Giá thuê từ: $21/m2

  Diện tích: 100, 200, 300,... m2

 • Ánh Kim Building 2

  Ánh Kim Building 2

  Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • SACOMBANK BUILDING

  SACOMBANK BUILDING

  Calmette, Quận 1

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 50, 70, 100,... m2

 • MB BUILDING

  MB BUILDING

  Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • SAO MAI BUILDING

  SAO MAI BUILDING

  Phó Đức Chính, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 20, 55,... m2

 • 130NCT Building

  130NCT Building

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 80 m2

 • SGN Building

  SGN Building

  Ký Con, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 37, 70, 100,... m2

 • Trần Quý Building

  Trần Quý Building

  Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

  Giá thuê từ: $11.5/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • TNR Tower

  TNR Tower

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  Giá thuê từ: $21/m2

  Diện tích: 82, 135, 152,... m2

 • GENERALIMEX BUILDING

  GENERALIMEX BUILDING

  Phó Đức Chính, Quận1

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 100, 200, 300,... m2

 • Bến Thành Times Square

  Bến Thành Times Square

  Ký Con, Quận 1

  Giá thuê từ: $22/m2

  Diện tích: 100, 200, 500,... m2

 • Artex Sagon Building

  Artex Sagon Building

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • Golden Sea Building

  Golden Sea Building

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 80 m2

 • SAVIMEX BUILDING

  SAVIMEX BUILDING

  Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 400 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office