• Tuấn Minh 1 Building

  Tuấn Minh 1 Building

  Lê Thị Riêng, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 40, 60 m2

 • V&T House Building

  V&T House Building

  Lê Thị Riêng, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 30, 50 m2

 • Daso Group

  Daso Group

  Lê Thị Riêng, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 40, 60, 116 m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office