• Hoa Lâm Building

    Hoa Lâm Building

    Thi Sách, Quận 1

    Giá thuê từ: $16/m2

    Diện tích: 80, 100, 200,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office