• Sacombank Building

    Sacombank Building

    Nguyễn Thái Học, Quận 1

    Giá thuê từ: $17/m2

    Diện tích: 50, 100, 150,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office