• Zen Plaza

    Zen Plaza

    Nguyễn Trãi, Quận 1

    Giá thuê từ: $22/m2

    Diện tích: 34, 55, 69,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office