5/5 - 1 Bình chọn - 800 Xem
 • Hyat Building

  Hyat Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 49, 55, 63,... m2

 • Abacus Tower

  Abacus Tower

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $17/m2

  Diện tích: 30, 65, 83,... m2

 • Gia Linh Building

  Gia Linh Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 7, 16,... m2

 • NNC Building

  NNC Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 71, 80, 125,... m2

 • Indochina Park Tower

  Indochina Park Tower

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 53, 77, 89,... m2

 • Vietphone Building

  Vietphone Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 20, 30,... m2

 • Đồng Nhân Building

  Đồng Nhân Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $24/m2

  Diện tích: 100, 260,... m2

 • Rosana Building

  Rosana Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $18/m2

  Diện tích: 100, 200, 300,... m2

 • 27B Nguyễn Đình Chiểu

  27B Nguyễn Đình Chiểu

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  Giá thuê từ: $11.5/m2

  Diện tích: 71, 80, 125,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office