0888 26 28 38 info@newoffice.vn

Văn phòng cho thuê đường Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1

5/5 - 1 Bình chọn - 100 Xem

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

Hyat Building

Hyat Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
13$/m2
Abacus Tower

Abacus Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
17$/m2
Gia Linh Building

Gia Linh Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
11$/m2
NNC Building

NNC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
13$/m2
Indochina Park Tower

Indochina Park Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
11$/m2
Vietphone Building

Vietphone Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
11$/m2
Đồng Nhân Building

Đồng Nhân Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
24$/m2
Rosana Building

Rosana Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
18$/m2
27B Nguyễn Đình Chiểu

27B Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
11.5$ /m2
Message UsNhắn Tin