5/5 - 1 Bình chọn - 617 Xem
 • Hải Hà Building

  Hải Hà Building

  Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Giá thuê từ: $20/m2

  Diện tích: 100, 200,... m2

 • Saigon 3 Building

  Saigon 3 Building

  Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Giá thuê từ: $15/m2

  Diện tích: 50, 100, 200,... m2

 • House Building

  House Building

  Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 40, 80,... m2

 • Nam Phương Building

  Nam Phương Building

  Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Giá thuê từ: $8/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • Kỷ Nguyên Building

  Kỷ Nguyên Building

  Nguyễn Văn Thủ, quận 1

  Giá thuê từ: $9/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • Khải Hoàng Building

  Khải Hoàng Building

  Nguyễn Văn Thủ, quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 70, 100, 150 m2

 • HP Building

  HP Building

  Nguyễn Văn Thủ, quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 50, 80, 100,... m2

 • NVT 3 Building

  NVT 3 Building

  Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 40,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office