5/5 - 1 Bình chọn - 602 Xem
 • Ý Bản Building

  Ý Bản Building

  Thạch Thị Thanh, quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 50, 100, 200 m2

 • HBT Building

  HBT Building

  Hai Bà Trưng, Quận 1

  Giá thuê từ: $13/m2

  Diện tích: 60, 100, 150,... m2

 • IES BUILDING

  IES BUILDING

  Trần Khánh Dư, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 65, 75 m2

 • Trần Nhật Duật 2 Building

  Trần Nhật Duật 2 Building

  Trần Nhật Duật, Quận 1

  Giá thuê từ: $ 9/m2

  Diện tích: 50, 70, 100 m2

 • VITAL BUILDING

  VITAL BUILDING

  Đặng Tất, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 30, 50, 70,... m2

 • NPK Building

  NPK Building

  Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 50, 100, 150 m2

 • TTA Building

  TTA Building

  Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 40, 60, 80,... m2

 • Trần Nhật Duật Building

  Trần Nhật Duật Building

  Trần Nhật Duật, Quận 1

  Giá thuê từ: $7/m2

  Diện tích: 50, 80, 100 m2

 • Sky View Building

  Sky View Building

  Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 50, 70, 80,... m2

 • THÁI BÌNH HOUSE (MAI HỒNG QUẾ)

  THÁI BÌNH HOUSE (MAI HỒNG QUẾ)

  Nguyễn Hữu Cầu, Quận1

  Giá thuê từ: $11/m2

  Diện tích: 40, 54, 63,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office