• NTB 2 BUILDING

  NTB 2 BUILDING

  Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Giá thuê từ: $10/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

 • MB BUILDING

  MB BUILDING

  Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Giá thuê từ: $12/m2

  Diện tích: 30, 50, 80,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office