• Trung Thủy Building

  Trung Thủy Building

  Nguyễn Huệ, Quận 1.

  Giá thuê từ: $17/m2

  Diện tích: 40, 80,... m2

 • Sunwah Tower

  Sunwah Tower

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $41/m2

  Diện tích: 100, 200, 300,... m2

 • Vietcomreal Building

  Vietcomreal Building

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $25/m2

  Diện tích: 30, 85, 110,... m2

 • VTP Building

  VTP Building

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $21/m2

  Diện tích: 52, 109,... m2

 • Saigon Times Square

  Saigon Times Square

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $40/m2

  Diện tích: 380, 1000,... m2

 • Bitexco Building

  Bitexco Building

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $28/m2

  Diện tích: 100, 150, 200,... m2

 • Harbour View

  Harbour View

  Nguyễn Huệ, Quận 1

  Giá thuê từ: $20/m2

  Diện tích: 100, 150, 300,... m2

VĂN PHÒNG THEO ĐƯỜNG

New Office